„Talentai Lietuvai“ – tai unikali karjeros pradžios Lietuvoje programa, skirta užsienio universitetų absolventams ir jauniesiems profesionalams

Jaunesnysis mechanikos inžinierius

Apie poziciją

Stažuotojas atsakingas už technologinės įrangos parinkimą ir priežiūrą, remontų darbų planavimą, atsarginių medžiagų poreikio formavimą ir sutarčių kuravimą

Stažuotės vieta Telšiai.
Stažuotė apmokama pagal abipusį susitarimą.
Stažuotės trukmė – 3 mėn, atsižvelgiant į stažuotės eigą su galimybe pratęsti iki 6 mėn.
Ieškome 1 stažuotojo.

Pagrindinės pareigos ir užduotys

  • Dalyvauti įrengimų parinkime, peržiūrėti jų tinkamumą pagal technines savybes, siekiant diegti pažangų, ekonomiškai pagrįstų technologinių procesų, užtikrinančių tolimesnės pažangos kėlimą bendrovei;
  • Dalyvauti produkcijos savikainos, visų energijos rūšių mažinimo, darbo našumo didinimo klausimų sprendime, organizuoti visų energijos rūšių apskaitą;
  • Dalyvauti gamybos technologinių procesų bandymų eksperimentavime, paleidžiant į eksploataciją naujus įrengimus, prisiimti juos tolimesnei eksploatacijai;
  • Užtikrinti, kad šaldymo įrenginiai, vėdinimo, elektros įranga, technologiniai ir gamybiniai įrengimai būtų tvarkingi, o nustatyti gedimai būtų nedelsiant pašalinti;
  • Užtikrinti savalaikį ir kokybišką įrengimų remontą, naujų įrengimų įvedimą į eksploataciją.

Mes tikimės, jog Jūs:

  • Esate įgiję ne žemesnį nei aukštesnįjį išsilavinimą mechanikos inžinerijos srityje;
  • Turite gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;
  • Esate žingeidus ir norite tobulėti mechanikos srityje;
  • Atsakingas ir rimtai žiūrintis į savo darbą, patikėtas užduotis;
  • Gebate dirbti komandoje ir dalintis savo žiniomis bei įgūdžiais su kolegomis.

Kandidatuojant prašome pateikti:

CV, motyvacinį laišką, pažymą apie mokymosi rezultatus.

 

ŽEMAITIJOS PIENAS – viena didžiausių pieno perdirbimo įmonių Baltijos šalyse, turinti pažangiausius gamybinius pajėgumus. ŽEMAITIJOS PIENO produkcija yra parduodama ir aukštai vertinama ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Per daugelį metų sukaupta darbo patirtis ir unikalios receptūros šiandien leidžia vartotojams pateikti platų produktų, pasižyminčių puikiu skoniu ir aukšta kokybe, asortimentą.

Šiuo metu įmonėje dirba daugiau nei 1200 profesionalių ir kūrybingų darbuotojų, kurių svarus indėlis, optimizmas ir išmintis leidžia įmonei siekti ambicingų tikslų. Nepriekaištingas darbas – įmonės vizitinė kortelė, kuri neginčijamai liudija apie ŽEMAITIJOS PIENO patikimumą ir solidumą, įsitvirtinant su savo gaminiais šalies rinkoje, taip pat garsinant Žemaitijos kraštą ir Lietuvą pasaulyje.